fbpx
class="fullimg"

E-pānui

October/Oketopa

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui // 29 o Oketopa 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui // 8 o Oketopa 2020

September/Hepetema

Oha Aotearoa – #ohaaotearoa

August/Ākuhata

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 21 August 2020

Ngāti Whātua Ōrākei – Huaketo Covid-19 – 12 August 2020

July/Hūrae 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 31 July 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 16 July 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 3 July 2020

Hune/June 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 5 Hune 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 2020 Special General Meeting (SGM)

Mei/May 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Huaketo Korona

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Huaketo Korona

Āperira/April 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Huaketo Korona

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Huaketo Korona

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Huaketo Korona

Ngāti Whātua Ōrākei – Huaketo Covid-19

Ngāti Whātua Ōrākei – Huaketo Korona

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 13 Māehe 2020

He maimai aroha ki a Tā Rob Fenwick

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 4 Māehe 2020

Pēpuere/February 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 14 Pēpuere 2020

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – Tāmaki Makaurau Senior Kapa Haka Regionals

Tīhema/December 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 13 Tīhema 2019

Noema/November 2019

Oketopa/October 2019

Hepetema/September 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 20 Hepetema 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 9 Hepetema 2019

Ākuhata/August 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 22 Ākuhata 2019

Hūrae/July 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 18 Hūrae 2019

Ngāti Whātua Ōrākei E-pānui – 5 Hūrae 2019