Marae

Kuia & Kaumātua

Te wahanga o te paetukutuku nei e hāngai pū ana ki ngai kui/kaumatua mā. Kia māmā ai te hono atu ki ngā wahanga o te paetuktuku hirahira mo te hunga koroheke.

This page is the one stop shop for Kuia & Kaumatua, to make the navigation of this site as easy as possible.

Welcome to
Ngāti Whātua Ōrākei
Access Hub
If you are not a registered member of the hapū, please register