Marae

Ngāti Whātua Ōrākei

Me Mihi ki tō tātau Kaihanga i te tuatahi, ka tika. Nāna nei ngā mea katoa. E ngā karanga maha, ngā manuhiri tuarangi, ngā waewae tapu, nau mai, haere mai. Haere mai ki Tāmaki Herenga Waka. Mauria mai ō koutou tini mate, ā me herengia ki ngā mate o konei. Nā koutou i tangi, nā tātau katoa. Ka ea ai te kōrero, āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga mate kia rātau. Ko tātau te hunga ora kia tātau. Tihewā Mauri Ora.

Ngāti Whātua Ōrākei are one of the hapū (sub-tribe) from the wider Ngāti Whātua iwi (tribe). We have approximately 5,000 hapū members throughout Aotearoa (New Zealand) and around the world.  Located in and around the Tāmaki isthmus, in the largest city in Aotearoa, we hold firm to our history, culture, identity and language.

Occupation of Ngāti Whātua in Tāmaki Makaurau (Auckland) began in the 17th Century under the leadership of our rangatira (chief) Tuperiri.  As such, every member of Ngāti Whātua Ōrākei can trace their whakapapa (genealogy) to Tuperiri and are descended from the 3 hapu (sub-tribes): Te Tāōū, Ngāoho and Te Uringutu, collectively referred to as Ngāti Whātua Ōrākei. 

Welcome to
Ngāti Whātua Ōrākei
Access Hub
If you are not a registered member of the hapū, please register