Marae

Strategic Plan / Nga Matapono

Our Strategic Plan 2016-2021 was presented to the hapū at the Annual General Meeting in 2016 and throughout the Whānau Consultation Haerenga in October 2016. It has been adopted and is guiding the Trust in all our mahi.

Our values are what unifies us all.  We serve with a commitment to seven core values.

Ngā Mātāpono

 

Key Principles

Rangatiratanga
Kia whakatinana i ngā āhuatanga tika o te rangatiratanga puta noa te hapū

  Leadership
To live and practise positive leadership throughout the hapū
Manaakitanga
Ko te whānau kei te pokapū o ngā kaupapa manaaki a te poari. Whai muri, kia rongo ngā hau e whā i te kakara o te manaaki o Ngāti Whātua Orākei

  Care and host responsibility
Whānau are the core focus of hapū development. Our host responsibility to others will positively reflect our role as tangata whenua

Whanaungatanga
Kia kitea te mana me te tapu o ia kāwai heke i heke iho ai i a Tūperiri hei rangitāmiro i a tātou

  Kinship
To embrace and acknowledge the importance of our whakapapa and relationships and how these binds us together

Kotahitanga
Kia kotahi te tū kia kotahi te hoe

  Unity
Stand as one and work together

Kaitiakitanga
Kia tiakina ō tātou whānau, ō tātou whenua, ā tātou taonga me ā tātou rawa mō āke tonu atu

  Guardianship
To protect our people, our lands, our resources and our taonga forever
Mana Taurite
Kia taurite te whai wāhi atu o ngā uri ki ngā painga me ngā angitu

  Equity
All hapū members have equal access to benefits and opportunities
Ahi kaa
Kia kōwhiuwhiutia tonutia te ahi kā, kei pūrēhua, ā, ka kewa

  Keeping the home fires burning
To uphold the unique and important role that Orākei papakāinga maintains across Tāmaki Makaurau
Welcome to
Ngāti Whātua Ōrākei
Access Hub
If you are not a registered member of the hapū, please register