fbpx
class="fullimg"

NWŌ Te Tai Treaty Settlement Stories

 

Ngāti Whātua Ōrākei Treaty Settlement Story.

He mea mahitahi Te Tai Settlement Stories nā Whai Māia me te Manatū Taonga.

He rua tau te roa o te kaupapa nei, ka oti. Kāti ko te kohi pūrākau me te whakaemiemi mātauranga i runga i te aroha te mahi nui. Ka mutu, kua whārikihia he hītōria mō tātou mō ngā uri o Tuperiri.

I te 20 o Poutū-te-rangi. I whakaaturia ēnei whitiata ki Silky Otter, ā, e poho kereru ana mātou i tēnei ohu mahi.

The Te Tai Treaty Settlement Stories is a collaboration between Whai Māia and Manatū Taonga Ministry for Culture and Heritage.

Over the last few years many of our whānau have contributed their stories, knowledge, and time to this project. Together sharing the history of ngā uri o Tuperiri.

On the 20th March a screening was held at the Silky Otter Theatre to showcase the stories our whānau have shared.

img

Click here to explore the NWŌ Te Tai Treaty Settlement project.