fbpx
class="fullimg"

Toi Whātua

The reo Māori initiatives below are aimed at increasing the visibility, the application and the everyday usage of te reo Māori in multiple contexts including but not limited to Ōrākei and the homes of hapū members, in both spoken and written forms.

It seeks to make visible and audible the Māori language so that it permeates our environment and reaches the ears and hearts of our people to advance the cultural capital, health and identity of our people.

Me kōrero Māori ngā uri me ngā kaimahi katoa o Ngāti Whātua ki roto i ngā kāinga, tae atu ki ngā puna reo, kura, wāhi mahi, puta noa ki ngā marae.

E ngā uri o Tuperiri, tēnā koutou katoa!

E whai ake nei ko ngā kaupapa a Toi Whātua mō te tau e tū mai nei – 2021. Whakapiri mai, hono mai kia ngātahi tā tātou kōkiri whakamua! 2021 brings you the line up of hōtaka Reo delivered by Toi Whātua! 

If you want to:
– be empowered to step in to your Āo Māori

– work towards achieving the Language outcomes you want
– be held accountable to your goals
– wānanga, unpack, learn and understand our local histories, and kōrero specific to our kāinga.

Check out all of our kaupapa below. 

Kura Pō - Te Reo Māori Classes.

Rauemi

TOI WHĀTUA RAUEMI.

Here are the resources for our reo classes. Tuāpapa, Tuawhiti, Tuakiri, Whakamau Whātua, Te Tū Purunga & Kaimahi o Whai Māia – karawhiua!

WIKI TEKAU RAUEMI.  Click here to view.

WIKI TUAIWA RAUEMI.  Click here to view.

WIKI TUAWARU RAUEMI.  Click here to view.

WIKI TUAWHITU RAUEMI. Click here to view.

WIKI TUAONO RAUEMI. Click here to view.

WIKI TUARIMA RAUEMI. Click here to view Rauemi 1.  Click here to view Rauemi 2. 

WIKI TUAWHĀ.

Pāora Tūhaeres account of Kāwharu’s exploits and death at Waiherunga.  A birds eye view of Moturemu, an island where there Ngā Iwi sort refuge from Kāwharu, and where he allowed himself to be used as a ladder in order for his warriors to scale the cliffs at the southwest end of the Island, and eventually killing all of its inhabitants.


 

Me kanohi hōmiromiro koutou e ngā heru hāpai, he kai mō te whatumanawa! Click here for Week 4 resource.


 

WIKI TUATORU.

Kei ngā ākongā, anei te tuhinga mō te wiki tuatoru! Click here for Week 3 resource.

 

WIKI TUARUA.

WIKI TUATAHI.

 Anei te pānui mō ngā akoranga reo. 

CLICK HERE FOR FULL COPY OF PDF RESOURCE.

Whakamau Whātua - Finding Whātua

WHAKAMAU WHĀTUA.

E te iwi, e te whānau, ngā karangatanga maha, ngā uri o Tuperiri! Nau mai ki Whakamau Whātua! / Finding Whātua.
 
Tune in every Tuesday from 7:30pm to wānanga, unpack, learn and understand our local histories, and kōrero specific to our kāinga.
 
Hono mai mā te huitopa – tune in on zoom!
 
 
Here is a sneak peek of some of the kaupapa that we as a whānau will be exploring this year.
 

 

RAUEMI.

WIKI TUAWHĀ.

Pāoru Tūhaeres account of Kāwharu’s exploits and death at Waiherunga.  A Birds Eye View of Moturemu, an island where there Ngā Iwi sort refuge from Kāwharu, and where he allowed himself to be used as a ladder in order for his warriors to scale the cliffs at the southwest end of the Island, and eventually killing all of its inhabitants.


 

Me kanohi hōmiromiro koutou e ngā heru hāpai, he kai mō te whatumanawa! Click here for Week 4 resource.


 

WIKI TUATORU.


WIKI TUARUA.

WIKI TUATAHI.

Kaiako – Ropata Paora: ropatap@nwo.iwi.nz

Te Tūāpapa o te Reo - Level 1

Tūāpapa |  Face to Face Delivery

Introduction and basic Te Reo techniques for beginners.

Kaiako – Moana-Roa Callaghan: Moana-RoaC@nwo.iwi.nz

Te Tuauri o te Reo - Level 1 Intermediate *New Hōtaka!

Due to the increasing demand for Te Reo Māori, Toi Whātua are excited to announce and launch a new hōtaka – Tuauri!

This hōtaka (programme) is targeted at whānau who know more than the basics, but aren’t quite at conversational level yet. This hōtaka will sit between Tūāpapa (Moana-Roa Callaghan) and Tuawhiti (Robbie Pāora).

Click here to express your interest. You will be notified of further steps are we have received your Expression of Interest.


 

  • Tūāuri | Rōpata Pāora: Face to Face Delivery – Introduction and basic Te Reo techniques for beginners.

Information night: Monday 12th April 2021, 6:00pm 

Duration: 26 Weeks

Delivery: Tuesday Nights | 6pm, 1 x Class per week, 2 x Rānanga (Day Wānanga), 2 x Wānanga

Start Date: Tuesday 27th May 2021

*must attend an info night
* Limited spots available

All Face to face classes will be held at Whai Māia, 230 Kupe Street, Ōrākei, Tāmaki Makaurau 

 

Te Tuawhiti o te Reo - Level 2

Tuawhiti |  Face to Face Delivery

Learning conversational Te Reo.

Kaiako – Robbie Paora: RobbieP@nwo.iwi.nz

Te Tuakiri o te Reo - Level 3

Tuakiri |  Face to Face Delivery 

Rūmaki Reo – Total immersion.

Kaiako – Joe Pihema: joe@ngatiwhatuaorakei.com

Please note registrations for our 2021 Kura Pō are currently closed. However we are still collecting expressions of  interests. If you would like to join any of our Kura Pō or Whakamau Whātua online classes please email Huia on huiap@nwo.iwi.nz.

Please note that these hōtaka Reo are for registered hapū members and their partner/spouse only. 

Upcoming Toi Whātua Kaupapa

Whakapiri mai, hono mai kia ngātahi tā tātou kōkiri whakamua! 2021 brings you the line up of kaupapa delivered by Toi Whātua!

Learn More

Rauemi.

Te Reo Māori resources for the whole whānau to enjoy!

Tikanga

Whaikōrero, Karanga, Wānanga & more!

Find Out More

Our Kaimahi

Ngā Kaimahi.

Tāmaki is at Alert Level 3. The rest of Aotearoa is at Alert Level 2.

X